Strafrecht

Strafrecht

Rijkhoff | De Heer Advocaten heeft jarenlange ervaring in het behandelen van zowel grote, complexe, als kleine strafzaken.

In veel zaken worden burgers geconfronteerd met vergaande bevoegdheden van politie en justitie. Voor de onwetende burger is het vaak niet in te schatten wat zijn rechten zijn en aan welke vereisten politie en justitie zich moeten houden tijdens hun werk.

Wij zien het als een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden om u hierin bij te staan en te zorgen dat politie en justitie bij hun werkzaamheden gecontroleerd worden op de juistheid van hun handelswijze.

Neemt dan ook direct contact met ons op voordat u met politie of justitie spreekt.

Met gedrevenheid en uitstekende kennis van zaken gaan wij vervolgens voor u aan de slag, waarbij u niet alleen in het voortraject maar ook in de rechtszaal kunt rekenen op overtuigende bijstand. Onze visie is dat iedereen recht heeft op een advocaat en er zijn dan ook geen zaken die wij op voorhand niet doen. In strafrechtzaken verlenen wij rechtsbijstand op betalende basis en op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook wel “pro deo” of “toevoeging” genoemd.

 

Rijkhoff | De Heer advocaten is gespecialiseerd in de volgende strafrechtelijke onderwerpen:

 • Dagvaardingen voor de politierechter of de meervoudige kamer
 • “TOM-zitting” (een gesprek bij de officier van justitie)
 • Bijstand tijdens het politieverhoor
 • Opiumwet (bezit, handel, harddrugs, softdrugs, hennepkwekerijen)
 • Belediging en bedreiging
 • (zware) Mishandeling
 • Openlijke geweldpleging
 • Moord, doodslag
 • Mensenhandel
 • Fraude
 • Witwassen
 • Oplichting
 • Valsheid in geschriften
 • Verkeersdelicten (rijden onder invloed, inbeslagname rijbewijs)
 • Georganiseerde misdaad
 • Zeden
 • Diefstal, inbraak, overval
 • Wet Wapens- en Munitie
 • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 • Beslag van goederen
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Artikel 12 procedure (klacht tegen niet verdere vervolging)

Herkent u een van deze situaties?