Slachtoffers

Slachtoffers

Sinds enkele jaren hebben de slachtoffers van (ernstige) misdrijven een steeds groter wordende positie binnen het strafrecht. Dat neemt niet weg dat de procedure ingewikkeld is. Deze loopt nog lang niet van zelf. Bovendien zit er vaak een lange tijd tussen de aangifte en een daadwerkelijke zitting. Het is dan ook erg belangrijk om direct een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen die direct stappen onderneemt.

Rijkhoff de Heer Advocaten probeert zo goed als mogelijk de zorgen van een slachtoffer over te nemen. Wij weten hoe wij contact moeten krijgen met de officier van justitie, wij vragen het dossier op en kijken samen met u naar wat u belangrijk vindt en wat de mogelijkheden daartoe zijn. Alhoewel leed niet in geld is uit te drukken, hebt u volgens de wet recht op vergoeding van schade. Rijkhoff de Heer Advocaten helpt u met het opstellen van een schadevergoedingsverzoek en dient een goed onderbouwde vordering voor u in. Desgewenst lichten wij deze toe op zitting.

Herkent u deze situatie?