Bijstandszaken

Bijstandszaken

Rijkhoff | De Heer Advocaten procedeert tegen de gemeente wanneer u problemen heeft met uw uitkering. Rijkhoff | De Heer Advocaten kan namens u een bezwaar- of beroepsprocedure starten als de gemeente u een beschikking stuurt of handeling verricht waar u het niet mee eens bent. In bijstandszaken loopt de termijn voor het indienen van een bezwaar- en beroepschrift af na zes weken. 

Het is daarom belangrijk dat u bij ontvangst van een beslissing zo snel mogelijk contact met ons opneemt, zodat wij direct adequaat kunnen handelen.

Naast een bezwaar- en beroepsprocedure is het mogelijk om een spoedvoorziening te verzoeken bij de voorzieningenrechter. In afwachting van de lopende procedure vragen wij de rechtbank dan bijvoorbeeld te beslissen dat u gedurende die periode recht heeft op een voorschot op uw uitkering.

Rijkhoff | De Heer Advocaten behandelt bijstandszaken op pro deo basis (toevoeging). Hierdoor bent u het kantoor waarschijnlijk de laagste (door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen) eigen bijdrage verschuldigd. Voor een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige herziening betaalt u het laagste griffierecht. 

Hieronder vindt u een opsomming van voorbeelden waarbij u gebruik kunt maken van rechtsbijstand door Rijkhoff | De Heer Advocaten: 

 • Afwijzing van uw uitkeringsaanvraag
 • Intrekking van uw bijstandsuitkering
 • Beëindiging van uw bijstandsuitkering
 • Terugvordering van uw bijstandsuitkering
 • Opschorting van uw bijstandsuitkering
 • Het verlagen van uw uitkering (afstemming)
 • Een boete of andere sanctie

 

 • Gezamenlijke huishouding
 • Blokkering van uw bijstandsuitkering
 • Schending inlichtingenplicht
 • Schending medewerkingsverplichting
 • Kostendelersnorm 
 • Op geld waardeerbare arbeid
 • Kasstortingen
 • Vermogen in het buitenland 

Herkent u een van deze situaties?